Milkshake Menu

That’s a pretty f***ing good milkshake.

Milli VanilliISK 1.150.-
Vanilla Shake / Boogie your shake (add alcohol) for +800ISK
GracelandISK 1.150.-
Peanutbutter / Chocolate shake / Boogie your shake (add alcohol) for +800ISK
Shake for ShortyISK 840.-
Same size / Better price
Strawberry FieldsISK 1.150.-
Strawberry shake / Boogie your shake (add alcohol) for +800ISK
Hollaback GirlISK 1.150.-
Banana Shake / Boogie your shake (add alcohol) for +800ISK
Caramel BISK 1.150.-
Caramel shake / Boogie your shake (add alcohol) for +800ISK
You Sexy ThingISK 1.150.-
Chocolate Shake / Boogie your shake (add alcohol) for +800ISK